payment

ธนาคารสำหรับการโอนเงิน

bank-transfer

กรณีลูกค้าไม่สะดวกในการกรอกในฟอร์มเมล์ สามารถแจ้งผ่านทางไลน์โดยการแนบสลิปการโอนเงิน และบอกเรื่องที่โอนมายังเราก็ได้ครับ

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร
วันใหม่  ศิลาโรจน์
247/3 หมู่7 ตำบลบ้านฉาง
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

    ธนาคารสำหรับการโอนเงิน

    วัน/เดือน/ปี...ที่โอน

    เวลาที่โอนตัวอย่าง 10.00

    สลิปการโอน